Lịch thi của Nguyễn Ngọc Khải

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 17 E22 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 23 C108 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 19 E34 (21)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 19 E44 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment