Lịch thi của Mai Lâm Khang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 37 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 19 B5.08 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 1 C312 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 C206 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 51 C306 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment