Lịch thi của Nguyễn Tiến Khang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 22 B6.12 (42)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 2 B7.02 (40)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 3 C312 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 39 C113 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 33 B3.14 (62)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 23 C305 (64)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment