Lịch thi của Võ Quý Khánh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 74 B6.12 (77)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 32 C305 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 45 C308 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 C308 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 45 C308 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment