Lịch thi của Lê Tuấn Khôi

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 35 B7.08 (37)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 30 C308 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 49 C306 (51)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 3 B5.08 (42)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment