Lịch thi của Trần Minh Khương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 27 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 33 C305 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 47 C308 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 11 B5.08 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment