Lịch thi của Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 20 E24 (20)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 E114 (17)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 C206 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 6 C306 (53)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 2 E41 (25)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 23 E44 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment