Lịch thi của Lê Thị Ngọc Lan

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 23 C311 (49)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 9 B7.02 (40)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 C308 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 48 C308 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 2 C305 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment