Lịch thi của Đinh Đức Liêm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 12 C101 (27)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 2 E22 (20)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 12 C101 (24)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 7 C306 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 5 E24 (24)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 2 E42 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment