Lịch thi của Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 7 E34 (15)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 3 C106 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 2 C301 (18)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 6 E24 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment