Lịch thi của Trần Vũ Lộc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 21 B5.08 (50)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 39 C308 (55)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 8 C312 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 8 C312 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment