Lịch thi của Lê Ngọc Long

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 9 E34 (15)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 4 E32 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 16 A215 (17)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16 C308 (52)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 4 C206 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment