Lịch thi của Nguyễn Ngọc Thanh Long

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 14 C101 (27)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 5 E32 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 A215 (17)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 2 E32 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment