Lịch thi của Trương Bá Luân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 14 B3.22 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 22 B5.08 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 4 C311 (49)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 7 C305 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 5 C206 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment