Lịch thi của Trần Văn Lực

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 12 B4.14 (69)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 8 B3.12 (55)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 28 C305 (64)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 3 C205 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment