Lịch thi của Dương Xuân Mạnh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 33 B5.14 (52)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 26 C306 (38)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 1 C305 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 15 B5.08 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment