Lịch thi của Nguyễn Văn Mạnh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 30 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 36 C305 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 9 B4.14 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 C113 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 10 C306 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 11 C312 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment