Lịch thi của Bùi Đức Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Khoa học máy tính II 8 E112 (16)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 12 E32 (23)
08-01-2019 3 2 Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu 7 E33 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment