Lịch thi của Lê Nhất Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 6 E32 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 C108 (21)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13 C206 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 7 C312 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 18 C106 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment