Lịch thi của Phạm Quang Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 17 C107 (27)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 E41 (27)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 18 C308 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 8 C312 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 16 E41 (26)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment