Lịch thi của Trần Thị Ngọc Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 39 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 31 B4.14 (48)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 15 C312 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 19 C308 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 13 C312 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment