Lịch thi của Cao Thị Trà My

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 28 B6.12 (42)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 25 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 9 B1.14 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 C308 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 10 C312 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment