Lịch thi của Lý Đạo Nam

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 2 GD1 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 5 C301 (18)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 11 E32 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment