Lịch thi của Nguyễn Hồng Nam

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 14 E32 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 6 E22 (20)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 13 C101 (24)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 14 C306 (53)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 3 E41 (25)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment