Lịch thi của Nguyễn Lê Phương Nam

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 9 E32 (22)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 8 E32 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 14 C101 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment