Lịch thi của Nguyễn Thị Anh Nga

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 38 B7.08 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 7 C305 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21 C308 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 11 C312 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment