Lịch thi của Lê Thanh Nghị

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 1 C301 (18)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 19 E22 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 15 C301 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 15 C101 (24)
21-01-2019 2 2 Giải tích 1 C101 (20)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 4 C112 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment