Lịch thi của Trương đức Nghĩa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 15 B3.22 (30)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 52 B6.12 (69)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 33 B3.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 12 C308 (52)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 37 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment