Lịch thi của Mai Như Ngọc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 54 B6.12 (69)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 35 B3.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 C312 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 3 C114 (52)
24-01-2019 5 1 Tổ chức và cấu trúc máy tính 2 C114 (35)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment