Lịch thi của Mai Chí Nguyện

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 38 B7.08 (52)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 37 C308 (51)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 27 C312 (40)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 14 B4.14 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment