Lịch thi của Nguyễn Đình Khôi Nguyên

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 3 C109 (50) Nợ học phí
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 1 E44 (24) Nợ học phí
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 5 C112 (51) Nợ học phí
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 1 C107 (50) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment