Lịch thi của Nguyễn Văn Phú Nhàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 9 E22 (19)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 6 GD1 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 10 E42 (25)
21-01-2019 2 2 Giải tích 2 E32 (21)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 9 E42 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment