Lịch thi của Nguyễn Duy Nhật

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 10 E22 (19)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 4 C106 (20)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 19 C106 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment