Lịch thi của Nguyễn Ngọc Nhật

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 26 B6.12 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 31 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 15 B4.14 (51)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 20 C306 (53)
21-01-2019 2 2 Giải tích 13 B4.14 (69)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment