Lịch thi của Nguyễn Tấn Phát

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 44 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 18 B6.06 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 10 C311 (49)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 17 C308 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment