Lịch thi của Lê Chấn Hải Phong

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 28 C311 (49)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 11 C311 (49)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 33 B3.14 (36)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 20 C308 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment