Lịch thi của Nguyễn Hữu Phúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 45 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 34 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 21 C312 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 14 C114 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment