Lịch thi của Hoàng Ngọc Quân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 11 E34 (15)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 3 E43 (15)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 3 E23 (15)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 22 C106 (29)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 7 E101 (25)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 3 E44 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment