Lịch thi của Nguyễn Hữu Mạnh Quân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 16 E22 (18)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 GD1 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 15 E22 (25)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 13 E24 (24)
21-01-2019 2 2 Giải tích 4 E24 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment