Lịch thi của Lâm Thái Sang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 25 B6.06 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 23 B7.02 (40)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 29 B5.08 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment