Lịch thi của Lê Trần Duy Sang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 27 B3.20 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 36 B4.14 (48)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 23 B4.14 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 5 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment