Lịch thi của Nguyễn Minh Sơn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 39 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 22 C311 (49)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22 C206 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 32 C306 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 32 C308 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment