Lịch thi của Nguyễn Trí Tâm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 17 E32 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 7 E116 (17)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 16 C101 (24)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 10 E32 (23)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 8 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment