Lịch thi của Huỳnh Lê Song Tấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 8 E43 (15)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 7 E112 (16)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 17 E32 (21)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 12 E32 (25)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment