Lịch thi của Nguyễn Duy Tân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 15 GD1 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 11 C106 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment