Lịch thi của Phạm Nguyễn Hữu Tấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 10 C301 (18)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 16 GD1 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 C101 (24)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 23 C206 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 11 E32 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment