Lịch thi của Huỳnh Minh Thái

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 13 C112 (22)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 18 E42 (25)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 33 C113 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 12 E42 (23)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 11 B4.14 (50)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 13 E32 (25)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment