Lịch thi của Lộc Đức Thắng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 22 B3.18 (29)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 46 B3.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 27 C311 (49)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 32 B5.08 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment