Lịch thi của Trần Quyết Thắng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 64 B6.12 (69)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 36 C311 (49)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 27 B7.02 (40)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 35 C113 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 38 C205 (57)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 37 C308 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment