Lịch thi của Nguyễn Sỹ Hải Thanh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 14 E32 (22)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 5 E112 (17)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 10 E112 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment